Vattenjet kontra andra drivsystem

Det är mycket svårt att säga vilket framdrivningssystem som passar en viss båt bäst. Det är många faktorer som inverkar; båtens storlek, skrovform, motortyp, motoreffekt, önskat fartområde med mera.

Fartområde/verkningsgrad

I fråga om bästa verkningsgrad kan man grovt räknat säga att detta gäller:

- Låga farter upp till ca 25 knop: Bästa verkningsgrad, propeller.


- Farter mellan 25 - 45 knop: Bästa verkningsgrad, vattenjet.


- Höga farter över 45 knop: Bästa verkningsgrad, ytskärande propeller.


 

 

Fördelar och nackdelar med vattenjet

The Seal Carrier är avsedd för att transportera en militär dykargrupp. Båten kan åka planande och då drivs den med vattenjet. Men den kan även framföras strax under ytan och manövreras då med hjälp av två elmotordrivna propellrar.

Främsta fördelar med vattenjet
· Helt plan botten utan nedstickande detaljer ger extremt grundgående. En mindre båt klarar sig med en decimeters djup under kölen. Du tar dig fram (även i planingsfart) där det är så grunt, att man med en vanlig propellerdriven båt inte ens vågar sig in med upptiltat drev i deplacementfart.
· Inget nedstickande drev som bromsar. Speciellt fördelaktigt ju snabbare båten är.
· Extra säkerhet för människor i vattnet nära båten, t.ex. vattenskidåkare, dykare eller badande, eftersom det inte finns någon propeller som kan orsaka skador.
· Överlägsen manövreringsförmåga jämfört med propellerdrift, särskilt i låg fart och vid backning och "fickparkering" vid bryggan.
· "Nödbroms". Du kan tvärbromsa genom att fälla ner backskopan och gasa fullt. Kanske mer en showgrej än någon praktiskt användbar möjlighet.
· Mycket enkel konstruktion med få rörliga delar ger hög driftsäkerhet och låga underhållskostnader.

Nackdelar
· Skräp (eller isstycken) i vattnet kan täppa till intagsgallret.
· Om intaget lämnar kontakt med vattnet t.ex. vid större vågor eller svall kan aggregatet suga luft, med risk att motorn övervarvas. Risken kan elimineras med övervarvningsskydd på motorn.
· Om aggregatet är direktdrivet från motoraxeln utan frikoppling krävs lite speciell manövrering med backskopa och ratt för att få båten att ligga still med motorn på tomgång.
· Dyrare installation än inu-drev eller propeller med rak axel. Drivlina med jetaggregat kräver att motor och aggregat passar ihop effekt- och varvtalsmässigt. Aggregatet måste sitta optimalt vinklat i förhållande till båtskrovet - det går ju inte att kompensera angreppsvinkeln i efterhand som med ett inu-drev. Undervattenskroppen på skrovet måste vara anpassat för jetdrift.
· Kräver mer utrymme ombord. Det finns dock konstruktioner där en stor del av aggregatet sticker ut bakom aktern.