Dowty Turbocraft Mk.2 tillverkad 1961

Det mesta på båten är original, utom vindruta och motorhuv, som fick ersättas efter en brand där båten låg förtöjd. Det goda branden förde med sig var att båten dessutom blev omlackad.

En tidig bild, troligen från början av 70-talet, efter att båten renoverats.

 


Med "mc-handtaget" väljs fram eller back och alla lägen däremellan steglöst. Dessutom fungerar det som handgas. Det finns även gaspedal.


Vattenstrålen avlänkas med två gångjärns-upphängda plattor styrda via en gaffel-anordning. Vid backning fälls skopan ner och skickar strålen nedåt/framåt.


 

Med vattenjet klarades stockarna

Vår Turbocraft har gått i Fryken i Värmland sedan min far köpte den 1966. Anledningen till att vi fastnade för en båt med vattenjet var att det på den tiden flottades timmer på Frykensjöarna .

En del stockar blev så vattensjuka att de fick sämre flytkraft. Bara några cm av ena änden kunde sticka upp över ytan. Dessa så kallades "dykare" var mycket svåra att se, speciellt om det gick vågor. Det hände flera gånger varje sommar att någon fritidsbåt körde på en stock, och i värsta fall slog ut akterspegeln.

Med vår Turbocraft gled vi bara över stocken utan mer dramatik än en duns i det kraftiga skrovet. Eftersom ingenting sticker ner under botten, finns det inget som kan skadas av närkontakt med stockar, virke, grenar och andra flytande föremål i vattnet.

Enklast tänkbara manövrering

Båten är mycket enkel att manövrera. Med handtaget på sidan "växlar" man steglöst mellan fram och back. Dessutom finns det handgas, typ mc-gas. Båten har även gaspedal.

En båt med vattenjet uppför sig lite annorlunda jämfört med en propellerbåt. Turbocraften saknar backslag, så man får lirka lite fram och tillbaks med växelhandtaget för att få båten att stå still. Det går också att tvärbromsa genom att fälla ner "backskopan" och ge full gas, ett populärt jetbåtstrick, som kanske är mer kul än användbart i praktiken

Skulle man av någon anledning tappa taget om ratten går båten automatiskt rakt fram, eftersom jetstrålen ställer avlänkningsplattorna i neutralläge. Jetstrålens kraft ger dessutom "progressiv" styrning. Ju tvärare man svänger (i hög fart), desto mer motstånd blir det i ratten.

Speciella backningsegenskaper

I början känns det ovant att backa. Vrider man ratten åt vänster backar båten åt styrbordshållet, tvärs emot hur en propellerbåt reagerar.

 

 

Fordsexan sedd från babordsidan. Notera startknappen akterut. Kan användas när man vill köra runt motorn utan att tändningen aktiveras. Bra vid olika motorinställningar och när man vill köra runt motorn vid vinterkonservering.


 

Motorn från styrbordsidan. Smart finess är den påbyggda pumpen för oljebyte. Skymtar till höger om sitsen. Inget kladd med lösa pumpar eller slangar.


Bilderna till vänster

Vattenjetaggregatet drivs direkt från motorn utan backslag. Det betyder att aggregatet pumpar vatten även med motorn på tomgång. Man får ställa backskopan i "halvläge" för att få båten att ligga still i vattnet när motorn är igång. Knepigt i början, men med en blandning av "lagoma" ratt- och backskopeutslag, kan man precisionsmanövrera på ett sätt som är omöjligt med traditionell propellerdrift..

 

Här finns flera bilder...

  • Serienr båt: DM4 / 101001
  • Serienr motor: S1919252
  • Serienr jetaggregat: W127
  • Tillverkad 21-1-61
  • Sluttest: 23-1-61

Intagsgallret ersattes med ett nytillverkat ca 2005.